Lamela

Aktualności

2018.06.05
Lamela jest członkiem Fundacji Firm Rodzinnych. Wspólnie z innymi popularyzujemy etos polskiej przedsięciorczości, wspieramy się i wymieniamy doświadczeniami. Mamy przywilej używania znaku drzewko Firma Rodzinna jako marki wyrażającej dumę z bycia taką firmą. Firmy rodzinne, według ekonomistów i...
2017.06.30
Od 2017 roku Lamela jest członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. Klaster skupia firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz szereg instytucji okołobiznesowych, w tym uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, urzędy, stowarzyszenia przedsiębiorców i fundusz poręczeniowy....
2016.03.07
7 marca był niezwykle uroczystym dniem w Lameli. Wspólnie świętowaliśmy 30 -lecie istnienia Firmy.   Ten szczególny jubileusz był doskonałą okazją do wspomnień. Zarząd i wieloletni pracownicy opowiedzieli  tym młodszym stażem, o powstaniu firmy, o ówczesnych realiach, w których przyszło jej...
2016.02.20
Jesteśmy Eko! Związaliśmy się z Eko-Biznes Polska, która zrzesza instytucje, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne produkujące energię ze źródeł odnawialnych. Promuje także inwestorów indywidualnych i prosumentów w sposób aktywny zajmujących się zwiększaniem udziału OZE w miksie energetycznym...

+48 46 837 41 52

+48 46 837 32 31