Lamela

Polityka środowiskowa

We wszystkich aspektach działalności firmy i w planach jej rozwoju uwzględniamy dbałość o środowisko naturalne. Wprowadziliśmy system zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy  PN EN ISO 14001, który jest wyznacznikiem planowania procesu produkcyjnego w sposób przyjazny nam i naszemu środowisku. Unikamy stosowania substancji szkodliwych dla środowiska, staramy się rozsądnie zużywać surowce i energię oraz prowadzić racjonalną gospodarkę odpadami produkcyjnymi.

Jesteśmy członkiem organizacji:

pzpts_logo

Związek skupia przetwórców tworzyw o potencjale sprzedaży przewyższającym 5 mld zł, firmy należące do Związku zatrudniają około 8 tys. osób Związek reprezentuje nasze interesy w Konfederacji Lewiatan, w EuPC(Europejskim Stowarzyszeniu Przetwórców Tworzyw Sztucznych oraz wobec organów administracji państwowej.

+48 46 837 41 52

+48 46 837 32 31