Jesteśmy Eko

Związaliśmy się z Eko-Biznes Polska, która zrzesza instytucje, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne produkujące energię ze źródeł odnawialnych. Promuje także inwestorów indywidualnych i prosumentów w sposób aktywny zajmujących się zwiększaniem udziału OZE w miksie energetycznym Polski.

Chcemy w świadomy i przyjazny naturze posób prowadzić biznes dbając jednocześnie o naszą planetę.

http://www.ekobiznespolska.pl/zielone-firmy/


Język

Zamknij